Městys Nedvědice
Menu

TIC Nedvědice

TIC


Zpravodaj

Aktuální číslo:
prosinec 2020
zpravodaj

Memorandum
Memorandum „O zachování tmavé noční oblohy na Bystřicku“

Projekt
Po naučných stezkách na hrad Pernštejn


informace o projektu

Chodník Černvír - Nedvědice

TIC

TIC


Novostavba kanalizace U rybníka

TIC


Rekonstrukce tělocvičny základní školy Nedvědice

TIC


Vyhledávání


Pokročilé vyhledávání

Úřad městyse NedvědiceRadnice

1. Název

Městys Nedvědice


2. Důvod a způsob založení

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. (Dle článku 99 Ústavy ČR a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)


3. Organizační struktura

Zvolení členové zastupitelstva městyse

Stanovený počet členů zastupitelstva městyse: 15

JménoFunkceVolební stranaBydliště
Konečný PetrstarostaHasiči pro NedvědiciNedvědice 195
Mgr. Lukášková Ilona1.místostarostaSpolečně pro Nedvědici a PernštejnNedvědice 154
Kocourek Jaromír, MSc., MBA2.místostarostaSpolečně pro Nedvědici a PernštejnNedvědice 403
Dočekal JosefradníMy z NedvědiceNedvědice 81
Ondráček LeošradníHasiči pro NedvědiciNedvědice 74
PaedDr. Císařová LibušezastupitelSpolečně pro Nedvědici a PernštejnNedvědice 115
PhDr. Čermák PetrzastupitelKDU-ČSLNedvědice 409
Havránek MiroslavzastupitelHasiči pro NedvědiciNedvědice 57
Ing. Marečková EvazastupitelSpolečně pro Nedvědici a PernštejnNedvědice 318
Bc. Přeslička TomášzastupitelSpolečně pro Nedvědici a PernštejnNedvědice 250
Ing. Přesličková IvetazastupitelMy z NedvědiceNedvědice 250
Mgr. Rod MartinzastupitelNaše NedvědiceNedvědice 420
doc. Ing. Štarha Pavel Ph.D.zastupitelNaše NedvědiceNedvědice 261
Ing. Trčková IlonazastupitelNaše NedvědiceNedvědice 310
Ing. Vejrosta PavelzastupitelNaše NedvědiceNedvědice 370

Aktualizovaný stav k 03. 11. 2014

Výbory a komise městyse Nedvědice


Výbor finanční:

předsedaIng. Marečková Eva
členovéMgr. Nedoma Radek
Packová Soňa

Výbor kontrolní:

předsedaIng. Přesličková Iveta
členovéFliglová Dana, DiS.
Bc. Přeslička Tomáš

Komise pro komunikaci:

předsedaBc. & Bc. Eva Zemanová
členovéRSDr. Jiří Šmíd
Mgr. Radim Mareš
Mgr. Iva Štouračová

Komise kulturně sportovní:

předsedaPaedDr. Císařová Libuše
členovéZbořilová Petra
Dinga Libor

Komise životního prostředí a stavebnictví:

předsedaMgr. Dračková Blanka
členovéŠikula Zbyněk
Kubánek RostislavMěstys Nedvědice je zřizovatelem příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace


4. Kontaktní spojení

Kontaktní spojení
Pověřenec GDPR: DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz, Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, tel. 605 851 345

5. Případné platby lze poukázat

123-1324940247/0100 Komerční banka, a.s.
123-1325350257/0100 Komerční banka, a.s. (hospodářská činnost)
94-115641/0710 Česká národní banka


6. IČ

00294845


7. DIČ

CZ00294845 (od 1.4.2008 je městys plátcem DPH)


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Závěrečný účet Městyse Nedvědice za rok 2007  

Závěrečný účet Městyse Nedvědice za rok 2008  

Závěrečný účet Městyse Nedvědice za rok 2009  

Závěrečný účet Městyse Nedvědice za rok 2010  

Závěrečný účet Městyse Nedvědice za rok 2011  , přílohy

Závěrečný účet Městyse Nedvědice za rok 2012  , přílohy

Závěrečný účet Městyse Nedvědice za rok 2013  , přílohy

Závěrečný účet Městyse Nedvědice za rok 2014  , přílohy

Závěrečný účet Městyse Nedvědice za rok 2015  

Strategie rozvoje Mikroregionu Pernštejn

8.2 Rozpočet

Rozpočet městyse nedvědice na rok 2009  

Rozpočet městyse nedvědice na rok 2010  

Rozpočet městyse nedvědice na rok 2011  

Rozpočet městyse nedvědice na rok 2012  

Rozpočet městyse nedvědice na rok 2013  

Rozpočet městyse nedvědice na rok 2014  

Rozpočet městyse nedvědice na rok 2015  

8.3 Ceník městyse Nedvědice

Ceník městyse Nedvědice  


9. Žádosti o informace

Žádosti o informace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějších předpisů.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Místem podávání žádostí, stížností a jiných dožádání jsou kanceláře úřadu městyse a to písemnou, ústní, telefonickou formou nebo elektronickou poštou. Ústní žádost lze vyřídit pouze ústně. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení ústní žádosti, vyzve jej příslušný pracovník obce k podání žádosti v písemné formě. Není-li na ústně podanou žádost poskytnuta informace nebo není-li odpověď považována za dostatečnou, je nutno žádost podat písemně.


11. Opravné prostředky

O odvoláních podaných proti rozhodnutí úřadu městyse a odmítnutí oskytnout informaci rozhoduje ve věcech samostatné působnosti starosta městyse, ve věcech přenesené působnosti Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno.


12. Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  • Vyřízení stavebního povolení včetně stavebních úprav - vyřizuje Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Žádost o kácení stromu - vyřizuje Úřad městyse Nedvědice, infomace i tiskopis žádosti v kanceláři úřadu
  • Přihlášení k trvalému pobytu - vyřizuje Úřad městyse Nedvědice, infomace i tiskopis žádosti v kanceláři úřadu
  • Žádost o vyřízení občanského průkazu - vyřizuje Úřad městyse Nedvědice, infomace i tiskopis žádosti v kanceláři úřadu. K vyřízení prvního občanského průkazu (v 15 letech) je nutno doložit i doklad o státním občanství ČR (osvědčení o státním občanství ČR, o které lse zažádat prostřednicvím úřadu městyse, případně platný cestovní pas)
  • Žádost o vydání cestovního pasu - vyřizuje Městský úřad Tišnov, odbor správních a vnitřních věcí
  • Žádost o vydání řidičského průkazu - vyřizuje Městský úřad Tišnov, odbor dopravy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 1/1994  

O dani z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 1/1997  

O podmínkách chovu zvířat na území obce Nedvědice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001  

O systému nakládání s odpady na území obce Nedvědice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003  

o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004  

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005  

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005  

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006  

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006  

o závazné části územního plánu obce Nedvědice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007  

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007  

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v městyse Nedvědice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008  

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009  

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010  

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011  

o místních poplatcích. Přílohy č.1 a č.2 jsou k nahlédnutí na úřadě městyse Nedvědice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011  

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012  

o místních poplatcích. Přílohy č.1 a č.2 jsou k nahlédnutí na úřadě městyse Nedvědice

Nařízení městyse Nedvědice č. 1/2013  

kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013  

kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území městyse

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013  

o místních poplatcích. Přílohy č.1 a č.2 jsou k nahlédnutí na úřadě městyse Nedvědice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015  

o místních poplatcích. Příloha č.1 a Příloha č.2


14.2 Vydané právní předpisy

Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb., o ustavním zřízení ve znění pozdějších předpisů)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


15. Úhrady za poskytování informací

Vyhledávání a zpracování informace není zpoplatněno, vyjma úkonů stanovených zákonem č. 368/1992 o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Dokumenty za rok 2019
Dokumenty za rok 2020

[ Zpět ]
Městys Nedvědice
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.07 sekund
Theme by BLASSENweb
Vaše IPv4 adresa: 3.237.205.144