Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na hlavní menu

Polohopisné údaje

Nadmořské výšky

Nádraží ČD 335,04 m n.m.
Penzion Hanáček 322,825 m n.m.
Kostel sv. Kunhuty – střed makovice na věži 361,28 m n.m.
Dům č.p. 104 vedle zdravotního střediska 334,676 m n.m.

Kilometráž řeky Svratky

  • U soutoku s Nedvědičkou: 95,5 km
  • Regulace Nedvědičky (Krčínky) postavená v roce 1934 – 1935 0,000 – 0,491 km

Označení silnic procházejících Nedvědicí

II / 387 Předklášteří – Vír (spojení se silnicí I / 19)
II / 385 Nedvědice – rozcestí Křídla (silnice I / 19)
II / 390 Nedvědice – Olší – Drahonín
III / 3877 rozcestí u koupaliště – Chlébské – Hodonín
III / 3878 rozcestí u kostela – nádraží ČD
III / 3879 rozcestí u kostela – Kovářová

Označení železniční trati

  • 251 Tišnov – Žďár nad Sázavou

Sčítání lidu 2001

Počet obyvatel k 1. 3. 2001

celkem mužů žen
1332 656 676

Věkové složení obyvatelstva

celkem 0 – 14 let 15 – 59 let starší 60 let
celkem celkem muži ženy celkem muži ženy
1332 209 841 424 417 282 125 157

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

celkem muži ženy celkem z počtu pracujících
s pracovištěm v jiné
obci ČR
abs. % abs. % abs. % abs. %
1332 315 48 262 38.8 577 43.3 364 63.1

Obyvatelstvo podle národnosti

celkem česká moravská slovenská německá rómská ostatní
1332 1123 189 9 2 0 9

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

celkem bez vyznání věřící Církev římsko-katolická Česko-bratrská církev evangel. Církev čsl. husitská ostatní nezjištěno
abs. % abs. %
1332 557 41.8 639 48 542 34 6 57 136

Domovní a bytový fond

domy úhrnem trvale obydlené neobydlené byty celkem trvale obydlené neobydlené
celkem z toho rod. domy abs. % abs. % abs. %
412 324 289 88 21.4 562 449 79.9 113 20.1

Vybrané ukazatele za Nedvědici a Pernštejn

Obec, část obce obyvatelstvo celkem z toho ženy trvale obydlené domy Trvale obydlené byty celkem
Nedvědice 1263 643 304 426
Pernštejn 69 33 20 23

Katastrální území

 

Katastrální území Nedvědice pod Pernštejnem

Kód kultury Druh pozemku Počet parcel Výměra (m2) Výměra (ha)
0
neuvedena kultura 364 1 190 905 119.0905
2
orná půda 55 478 193 47.8193
5
zahrady 596 426 723 42.6723
6
ovocné sady 12 81 599 8.1599
7
louky 60 299 675 29.9675
8
pastviny 132 312 918 31.2918
10
lesní pozemky 260 2 550 558 255.0558
11
vodní plochy 23 113 392 11.3392
13
zastavěné plochy a nádvoří 659 161 400 16.14
14
ostatní plochy 543 654 856 65.4856
Celkem za katastrální území 2704 6 270 119 627.0119
V majetku obce Nedvědice (02/02) 407 1 061 570 106.157

 

V roce 1921 se uvádí výměra k.ú. Nedvědice 5 080 000 m2 (508 ha)

 

Katastrální území Pernštejn

kód kultury druh pozemku Počet parcel výměra v m2 výměra v ha
0
neuvedena kultura 49 319 216 31.9216
2
orná půda 2 3 702 0.3702
5
zahrady 83 87 189 8.7189
7
louky 1 8 391 0.8391
8
pastviny 29 67 134 6.7134
10
lesní pozemky 33 911 079 91.1079
11
vodní plochy 10 14 866 1.4866
13
zastavěné plochy a nádvoří 79 31 954 3.1954
14
ostatní plochy 90 337 627 33.7627
Celkem za katastrální území 376 1 781 158 178.1158
V majetku obce Nedvědice (02/02) 27 28 666 2.8666

 

Výměra katastrálního území Pernštejn v roce 1921 není uvedena (majetek velkostatku)

 

  Počet parcel výměra v m2 výměra v ha
Celková výměra obce Nedvědice 3 080 8 051 277 805.1277
Celkem vlastní obec Nedvědice 434 1 090 236 109.0236

 

Údaje převzaty z PC evidence Obecního úřadu Nedvědice a obecní kroniky.