Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na hlavní menu

Povinně zveřejňované informace
(podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

1. Název

Městys Nedvědice

2. Důvod a způsob založení

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. (Dle článku 99 Ústavy ČR a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)

3. Organizační struktura

Zvolení členové zastupitelstva městyse

Stanovený počet členů zastupitelstva městyse: 15

 

Jméno Funkce Volební strana Bydliště
Petr Konečný starosta Hasiči pro Nedvědici a Pernštejn Nedvědice 195
Mgr. Ilona Lukášková 1.místostarosta Nezávislý Hlas Nedvědice Nedvědice 154
Jaromír Kocourek, MSc., MBA 2.místostarosta Společně pro Nedvědici a Pernštejn Nedvědice 403
Ing. Tomáš Přeslička radní Hasiči pro Nedvědici a Pernštejn Nedvědice 250
Leoš Ondráček radní Hasiči pro Nedvědici a Pernštejn Nedvědice 74
PaedDr. Libuše Císařová zastupitel Nezávislý Hlas Nedvědice Nedvědice 115
PhDr. Petr Čermák zastupitel KDU-ČSL Nedvědice 409
Bc. Kristýna Čermáková zastupitel KDU-ČSL Nedvědice 109
Libor Dinga zastupitel Hasiči pro Nedvědici a Pernštejn Nedvědice 299
Blanka Dračková zastupitel Společně pro Nedvědici a Pernštejn Nedvědice 222
Ladislav Harvánek zastupitel KDU-ČSL Nedvědice 319
Miroslav Havránek zastupitel Hasiči pro Nedvědici a Pernštejn Nedvědice 57
Martin Kytner zastupitel Hasiči pro Nedvědici a Pernštejn Nedvědice 190
Václav Ondra zastupitel KDU-ČSL Nedvědice 414
Ing. Ilona Trčková zastupitel Společně pro Nedvědici a Pernštejn Nedvědice 310

 

Aktualizovaný stav k 20. 10. 2022

Výbory a komise městyse Nedvědice

 

Výbor finanční:

předseda Ing. Ilona Trčková e-mail: financni.vybor@nedvedice.cz
členové Mgr. Radek Nedoma  
  Ing. Eva Marečková  

Výbor kontrolní:

předseda Ing. Tomáš Přeslička e-mail: kontrolni.vybor@nedvedice.cz
členové Dana Fliglová, DiS.  
  Ing. Iveta Přesličková  

Komise pro komunikaci:

předseda e-mail: zpravodaj@nedvedice.cz
členové  
   
   

Komise kulturní a sportovní:

předseda e-mail: kks@nedvedice.cz
členové  
   
   

Komise životního prostředí a stavebnictví:

předseda e-mail: kzps@nedvedice.cz
členové  
   

 

Městys Nedvědice je zřizovatelem příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

Kontaktní spojení
Pověřenec GDPR: DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz, Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, tel. 605 851 345

5. Případné platby lze poukázat

123-1324940247/0100 Komerční banka, a.s.
123-1325350257/0100 Komerční banka, a.s. (hospodářská činnost)
94-115641/0710 Česká národní banka

6. IČ

00294845

7. DIČ

CZ00294845 (od 1.4.2008 je městys plátcem DPH)

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místem podávání žádostí, stížností a jiných dožádání jsou kanceláře úřadu městyse a to písemnou, ústní, telefonickou formou nebo elektronickou poštou. Ústní žádost lze vyřídit pouze ústně. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení ústní žádosti, vyzve jej příslušný pracovník obce k podání žádosti v písemné formě. Není-li na ústně podanou žádost poskytnuta informace nebo není-li odpověď považována za dostatečnou, je nutno žádost podat písemně.

11. Opravné prostředky

O odvoláních podaných proti rozhodnutí úřadu městyse a odmítnutí oskytnout informaci rozhoduje ve věcech samostatné působnosti starosta městyse, ve věcech přenesené působnosti Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  • Vyřízení stavebního povolení včetně stavebních úprav – vyřizuje Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Žádost o kácení stromu – vyřizuje Úřad městyse Nedvědice, infomace i tiskopis žádosti v kanceláři úřadu
  • Přihlášení k trvalému pobytu – vyřizuje Úřad městyse Nedvědice, infomace i tiskopis žádosti v kanceláři úřadu
  • Žádost o vyřízení občanského průkazu – vyřizuje MěÚ Tišnov, odbor správních a vnitřních věcí
  • Žádost o vydání cestovního pasu – vyřizuje Městský úřad Tišnov, odbor správních a vnitřních věcí
  • Žádost o vydání řidičského průkazu – vyřizuje Městský úřad Tišnov, odbor dopravy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb., o ustavním zřízení ve znění pozdějších předpisů)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

15. Úhrady za poskytování informací

Vyhledávání a zpracování informace není zpoplatněno, vyjma úkonů stanovených zákonem č. 368/1992 o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023
Dokumenty za rok 2019
Dokumenty za rok 2020

18. Odpovědi v rámci zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Odpověď (zveřejněno 22.4.2021 15:09)
Odpověď (zveřejněno 4.8.2021 14:38)
Odpověď (zveřejněno 8.12.2021 10:30)
Odpověď (zveřejněno 6.5.2022 11:30)
Odpověď (zveřejněno 6.5.2022 11:30)
Odpověď (zveřejněno 12.5.2022 10:25)
Odpověď (zveřejněno 23.11.2023 15:22)
Odpověď (zveřejněno 11.12.2023 16:31)
Odpověď (zveřejněno 02.04.2024 11:31)