Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na hlavní menu

Oblastní charita Tišnov funguje na Tišnovsku a Kuřimsku již přes 10 let, zajíždí do 69 obcí, obslouží přes 1000 klientů ročně. V rámci své činnosti v oblasti sociální a zdravotní péče nabízí 8 služeb, provozuje Půjčovnu zdravotnických pomůcek a Charitní záchrannou síť pro lidi v nouzi. Podrobnější informace o službách, kontakty, ceníky i formuláře žádostí o přijetí do služby naleznete na webových stránkách www.tisnov.charita.cz. V případě zájmu o službu prosím kontaktujte vedoucí služby, s kterou se dle aktuálních kapacit domluvíte na četnosti a způsobu poskytování služby. 

Domácí zdravotní péče

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/domaci-zdravotni-pece/

V rámci této služby poskytují zdravotní sestry odbornou zdravotní péči pacientům s dlouhodobým i s akutním onemocněním, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje navštěvovat praktického lékaře.  Nejčastěji se jedná o zdravotnické úkony jako jsou např. převazy, ošetření stomií a katetrů, aplikace injekcí, infúzí a léků, měření krevního tlaku, krevní odběry a mnohé další.
Péče je poskytovaná na základě indikace obvodního či ošetřujícího lékaře při propuštění z nemocnice a je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Pacient na službu tedy nic nedoplácí. 

Zuzana Švábová – vrchní sestra
Brněnská 305, Tišnov
Tel.: 736 523 684
E-mail: zuzana.svabova@tisnov.charita.cz

Pečovatelská služba

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/pecovatelska-sluzba/

Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při zvládání běžných denních úkonů, aby mohli setrvat ve svém domácím prostředí. Služba nabízí péči o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu domácnosti – pomoc při osobní hygieně, přípravě či podávání jídla, dovoz obědů, obstarávání domácnosti apod.  

Mgr. Lenka Sodomková, DiS. – vedoucí služby
Ráboňova 116, Tišnov
Tel: 739 389 132
E-mail: lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz

Odlehčovací služba

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/odlehcovaci-sluzba/

Služba je určena seniorům, osobám s chronickým onemocněním či se zdravotním postižením, o které běžně pečují v jejich domácím prostředí rodinní příslušníci, kteří však tuto péči nejsou v potřebné míře nebo po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti, v době nemoci), ale usilují o to, aby jejich blízký i nadále mohl zůstat v domácím prostředí.

Mgr. Lenka Sodomková, DiS. – vedoucí služby
Ráboňova 116, Tišnov
Tel: 739 389 132
email: lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/poradna-porta/
Poradna Porta Tišnov poskytuje odborné sociální a právní poradenství, informace a podporu lidem, kteří řeší obtížnou životní situaci (nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí) a z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemohou jinak zajistit její řešení a případná jiná pomoc je pro ně nedostupná. Věnujeme se i exekucím a dluhové problematice – Poradna Porta je akreditovaným pracovištěm s právem podávat návrhy na oddlužení. Veškeré právní i sociální poradenství je zdarma.

Mgr. Eva Urbánková – vedoucí služby
Ráboňova 116, Tišnov
Tel.: 731 453 275
email: eva.urbankova@tisnov.charita.cz 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas Tišnov

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/kkub-cas-tisnov/
Nízkoprahové zařízení poskytuje odbornou pomoc mladým lidem ve věku od 9 do 26 let, kteří se ocitli v konfliktní společenské situaci nebo zažívají obtížnou životní událost (nefunkční rodinné zázemí, problémy ve škole nebo osobním životě, šikana…) V prostorách Klubu (v Tišnově a Lomnici) najdou klienti bezpečný prostor, poradenství i volnočasové a preventivní aktivity. 

Mgr. Jana Jarošová, DiS. – vedoucí služby
Ráboňova 116, Tišnov
Tel: 739 247 942
E-mail: jana.jarosova@tisnov.charita.cz 

Chráněné bydlení Skryje

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/chranene-bydleni-skryje/

Pobytová služba poskytující domov až 11 klientům s lehkým mentálním postižením. Prostřednictvím vhodně vytvořených podmínek domácího prostředí pomáhá svým uživatelům zvládat základní činnosti v péči o sebe a domácnost (osobní hygiena, příprava jídla, nákupy, úklid pokoje a společných prostor apod.), podporovat jejich samostatnost a motivovat je k novým činnostem.

Hana Svobodová, DiS. – vedoucí služby
Skryje 19
Tel: 734 860 771
E-mail: hana.svobodova@tisnov.charita.cz 

Sociální rehabilitace

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/socialni-rehabilitace-skryje/

Služba probíhá v Chráněném bydlení ve Skryjích a rozšiřuje a zlepšuje dovednosti uživatelů s lehkým mentálním postižením v oblastech pracovního uplatnění, samostatného bydlení, využití volného času a dalšího vzdělávaní, aby se klienti naučili přebírat odpovědnost za svůj život a mohli se tak stát nezávislými lidmi.  

Hana Svobodová, DiS. – vedoucí služby
Skryje 19
Tel: 734 860 771
E-mail: hana.svobodova@tisnov.charita.cz 

Domácí hospic Porta Vitae

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/domaci-hospic/

Služba přináší důstojnou péči nevyléčitelně nemocným v závěru jejich života. Multidisciplinární tým (lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psycholog a duchovní) pečuje o nemocného a zároveň poskytuje podporu blízké rodině tak, aby nemocný mohl zůstat v závěru života v klidném prostředí rodiny, kde to zná, má to rád a cítí se bezpečně. 

Mgr. Jana Křížová – vedoucí služby
Brněnská 305, Tišnov
Tel: 731 625 501
E-mail: jana.krizova@tisnov.charita.cz 

Půjčovna zdravotnických pomůcek

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/pujcovna-pomucek/ 

Půjčovna poskytuje k zapůjčení pomůcky pro seniory, lidi po úrazech, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocné nebo pro lidi v rekonvalescenci. Půjčit lze polohovací lůžka, invalidní vozíky, chodítka, sedátka na vanu apod. K zapůjčení pomůcky není třeba žádné doporučení od lékaře nebo zdravotní pojišťovny.

Lenka Weissová – vedoucí služby
Jungmannova 83, Tišnov
Tel: 737 220 081
E-mail: lenka.weissova@tisnov.charita.cz 

Charitní záchranná síť

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/charitni-zachranna-sit/

Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Snažíme se lidem, nacházejícím se v akutní nouzi, poskytnout okamžitou pomoc (potravinovou či materiální) a následně je navázat na další úřady či instituce, které pomohou jejich situaci z dlouhodobého hlediska vyřešit.

Marta Rémanová, DiS.
Ráboňova 116, Tišnov
Tel: 739 482 037
E-mail: marta.remanova@tisnov.charita.cz