Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na hlavní menu

Celé katastrální území Nedvědice a Pernštejna je součástí přírodního parku Svratecká hornatina, který byl zřízen nařízením Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou č. 5 v roce 1995. Území přírodního parku zaujímá celkovou plochu 251 km2. Nejbližšího okolí Nedvědice se dotýkají zvláště chráněná maloplošná území. Dále jsou uvedeny významné a chráněné rostliny a živočichové.


Rostliny:

 • Přírodní rezervace „Hora“, v dokumentech uváděná pod názvem „Nad Horou“, kde je původní smíšený listnatý les (habr, buk, dub) v masivu tyčícím se ve velkém převýšení nad levým břehem Svratky v katastrech Nedvědice, Černvír a Křížovice.
 • Přírodní rezervace „Údolí Chlébského potoka“ s hromadným výskytem ohroženého druhu rostliny bledule jarní (Leucojum vernum).
 • Přírodní památka „Svratka“, někdy uváděna jako „Břehy Svratky“ nad Bořinovem, naleziště ohroženého druhu rostliny kapraďorostu pérovníku pštrosího (Matteucia struthiopteris).
 • Na levém břehu Svratky v místě zvaném „Svisla“ se můžeme setkat s chráněným druhem rostliny lýkovce jedovatého (Daphne mezereum).
 • Přírodní památkou a chráněným stromem je starý památný tis červený (Taxus baccata) u hradu Pernštejna.
 • Pod vrcholem Jedlové na severním svahu je hojný výskyt ohroženého druhu rostliny měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva).

Živočichové:

 • Hmyz:
  • kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
  • kobylka zelená (Tettigonia viridissima)
  • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
  • dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum)
  • nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)
  • drvodělka fialová (Xylocopa violacea)
 • Ryby:
  • Řeka Svratka u Nedvědice je cenná kvalitní čistou vodou s obsádkou lososovitých druhů ryb: pstruh obecný formy potoční, pstruh duhový, lipan podhorní a sporadicky siven americký a hlavatka podunajská.
 • Plazi:
  • ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  • slepýš křehký (Anguis fragilis)
  • užovka hladká (Coronella austriaca)
  • užovka obojková (Natrix natrix)
 • Ptáci:
  • volavka popelavá (Ardea cinerea)
  • čáp černý (Ciconia nigra)
  • ledňáček říční (Alcedo atthis)
  • skorec vodní (Cinclus cinclus)
  • krkavec velký (Corvus corax)
 • Savci:
  • vydra říční (Lutra lutra)

Fotografie:

 • Motýli (foto: MUDr. Bohumíra Hrabálková)
 • Ptáci (foto: MUDr. Bohumíra Hrabálková)

Zpracoval: RNDr. Pavel Blahák