Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na hlavní menu

Občané:

 • Sklo – do kontejnerů, které jsou na několika místech v obci (odlišujeme sklo bílé a barevné). Městys platí smluvní paušál a za každé vysypání kontejneru. Neplatí dopravu.
 • Plasty – do pytlů, které si každý může vyzvednout na radnici. Dávají se na určená místa v úterý večer v sudém týdnu. Městys platí smluvní částku, platíme 2 Kč + DPH za 1 pytel. Neplatí dopravu, ani manipulaci s plnými pytli. Stlačené PET láhve, a tedy jejich větší množství v jednom pytli, je pro nás výhodou.
 • Nápojové obaly TetraPack – jako plasty.
 • Kovy – firma Metalplast u fotbalového hřiště dle informace na místním teletextu.
 • Nebezpečný odpad – 2 x v roce dle informací radnice. Městys platí dle ceníku svozové firmy (ks, kg), dále za manipulaci a za každý kilometr dopravy.
 • Elektrozařízení – 2 x ročně dle informací radnice. Kompletní je vybíráno bezplatně, nekompletní – viz nebezpečný odpad.
 • Drobné elektrozařízení – do kontejnerů. Jsou umístěny na úřadě městyse a v obchodním domě.
 • Léky – do lékárny.
 • Monočlánky a baterie – do malých kontejnerů (úřad městyse, škola a obchodní dům). Bezplatně.
 • Papír – do školy nebo do sběrny jinde. Bezplatně. Odváží zpracovatelská firma za úplatu, která je příjmem rozpočtu školy.
 • Staré oblečení – do kontejnerů, jsou umístěny u obchodního domu a u prodejny potravin paní Palečkové.
 • Stavební suť – objednat u TS v Bystřici n. p. odvoz, platí si každý sám. Zaveze-li někdo na černou skládku, viz netříděný odpad.
 • Velkoobjemový odpad – 2 x ročně dle informací radnice. Bezplatně. Městys platí za odvoz a uložení (dle hmotnosti).
 • Biologický odpad – pokud možno kompostovat na vlastním pozemku, kontejnery po obci.
 • Netříděný odpad – do popelnic. Vyvážejí se vždy ve čtvrtek a pátek v sudém týdnu. Městys platí za každou tunu odpadu, za každý kilometr jízdy svozového vozidla, za každé jedno vysypání popelnice, kontejneru, naložení z černé skládky.

Právnické osoby:

 • stejně jako občané. Výjimky: Nebezpečný a velkoobjemový odpad řeší samostatně.

Majitelé rekreačních chat a chalup:

 • stejně jako občané