Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na hlavní menu

Czech Point

 • Žádost o vydání rejstříku trestů
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z veřejného rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Autorizovaná konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak
 • Další služby zajišťující pracoviště Czech Point

Doklady

 • Občanský průkaz -kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností, např. MěÚ Tišnov
 • Cestovní doklad – kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností, např. MěÚ Tišnov
 • Řidičský průkaz – MěÚ Tišnov
 • Registr vozidel – MěÚ Tišnov

Evidence obyvatel

 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Zrušení trvalého pobytu
 • Ukončení trvalého pobytu

Kabelová televize

 • Vzor přihlášení přípojky
 • Vzor odhlášení přípojky

Matrika

 • Narození
 • Sňatek
 • Úmrtí
 • Určení otcovství souhlasným prohlášením, Změna příjmení, Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství ………

Místní poplatky

 • Poplatek z pobytu
 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Poplatek za psa
 • Poplatek za užití veřejného prostranství

Ověřování

 • Ověřování
 • Legalizace (úřední ověření podpisu)
 • Vidimace (úřední ověření listiny)