Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na hlavní menu

Spolek ZpěvAhra byl založen za účelem obnovení a zachování hudebně – dramatických aktivit v Nedvědici. Spolek sdružuje Dětský pěvecký sbor Petry Cvrkalové Cvrčci a pěvecký sbor dospělých PATRON. Hlavní důraz je kladen na rozvoj sborového a sólového zpěvu ve spojení s dramatickým uměním. Svými aktovkami spolek výrazně mnoho let přispívá k udržování kulturních tradic v Nedvědici (tradiční koncerty, kulturní program na Vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení na Slavnostech Pernštejnského panství, kulturní doprovod mnoha vernisáží výstav atd.).

Činnost spolku ZpěvAhra přesahuje i do dalších měst sousedních krajů. Pěvecké sbory prezentují již řadu let své aktivity např. v Tišnově, Brně, Bystřici nad Pernštejnem atd.