Nedvědice – Skorotice – Hrádky – Káčiny – Černovice – Brumov – Osiky – Sýkořský les – Louky – Skorotice – Nedvědice

Jako výchozí zvolíme místo u drogerie (paní Y. Leidová) na městečku v Nedvědici (sloup se čtyřmi značkami). Modrá značka nás vede do uličky k řece Svratce a k fotbalovému hřišti. Hřiště obejdeme zprava a sotva přijdeme k řece, cestu opustíme. Po 87 krocích od rohu hřiště začneme stoupat do sedla Kuchyňky. Odměnou za námahu budou výhledy do údolí, k Čepičkově vrchu, zpátky k Pernštejnu. Poměrně obtížný je přechod skalnatým terénem. Pěkné jsou pohledy k Chlébskému, půvabný je kopec Vrcha (vlevo od Chlébského).

Ve Skoroticích si jistě všimneme milé kapličky. Právě tam opustíme modré značení a dále nás povede značka červená. Po vydlážděné cestě nedojdeme až na úplný konec dlažby, jdeme mírně vlevo. Táhlým stoupáním dojdeme až k místu Hrádky. Čeká nás skoro dvoukilometrový odpočinek, lesní silnička klesá k rozcestí Káčiny. Zde přestoupíme na zelenou a klidným lesem dojdeme k Černovicím.

V Černovicích nás může zaujmout kostelík (s hodinami). Opustíme značené cesty. U prodejny Jednota jdeme po silnici vpravo k Brumovu (kolem budovy obecního úřadu, pošty, hasičů). Asi po 800 m jdeme na křižovatce vedlejší silničkou vpravo (cyklotrasa 5143). Silnice je poměrně málo frekventovaná a četné výhledy jistě potěší. Od křížku nad Brumovem je vidět Sýkoř.

V Brumově je pěkný kostelík (škoda těch drátů) a milá školička. Tu mineme zleva, jdeme (kolem č.p. 24 a 54) silnicí do Osik. Tam hned na začátku vesnice odbočíme vpravo. Cesta nás mírným stoupáním zavede až do Sýkořského lesa. Od kaštanu začne silnička klesat (vlevo) a po necelém kilometru klesání přijdeme ke žlutému značení. Dáme se cestou vpravo. Lze jít také od kaštanu cestou přímo a na žlutou dojdeme rovněž. Značky se budeme držet asi 2 km. V místě, kde žlutá prudce odbočuje vpravo, jdeme cestou přímo k posedu. Dále jdeme kolem malého krmelce zhruba v přímém směru. Asi po 250 m začne cesta klesat. Po dalších asi 250 m u kraje lesa se stočí prudce vpravo a asi 200 m vede jakoby zpátky. Držte se buď cesty nebo jděte (lépe) po louce těsně kolem lesíka. Proč? Právě z nejhornějšího místa na louce je vidět špička červené střechy hradu Pernštejna. Je to spíše zajímavost než pěkný pohled na hrad. Hrad je vidět trochu lépe z bukového lesa, ale překážkou jsou zase (krásné) buky. Lze předpokládat, že až stromy na obzoru povyrostou, tato vyhlídka zmizí úplně.

Buky a 4300 metrů vzdálený hrad Pernštejn

Buď krajem lesa nebo loukou sejděme kolem srubu až k samotě Louky (Šikulovice viz Trasa, která vás nezklame III). Odtud vás cesta mírným klesáním přivede nejprve na žlutou značku a po ní pak už dojdete do Skorotic. Už známou cestou pak jděte do Nedvědice.

Můžete se pochválit a „odměnit“ za ušlapaných 21 kilometrů.