Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na hlavní menu

Zpravodaj – prosinec 2023

Z obsahu čísla:

 • Odpady všude, kam se podíváš
 • Jak otevřít dětem cestu k četbě a ke knihám
 • Koncert na Pernštejně
 • Výstava obrazů
 • Nedvědická historie na dosah
 • Odpoledne plné pohybu pro celou rodinu
 • Jasanfest
 • Farní kostel svaté Kunhuty v Nedvědici
 • Víte, k čemu slouží antioxidanty
 • Pooperační jizva pohledem fyzioterapeuta
 • Putování po Severním Irsku
 • Výsledky fotosoutěže
 • Vánoční příběh
 • Kavárna na cestě

>> Zobrazit zpravodaj <<

Výsledky soutěže s tématem „Fauna ve volné přírodě“

Fotosoutěž na téma Fauna ve volné přírodě zná své vítěze. Na základě veřejného hlasování, které probíhalo od června do půlky listopadu na webových stránkách městyse, obsadil první místo snímek pana Pavla Bracka. Druhé místo obsadila Hana Baksová. Třetí místo náleží Leoně Vejrostové, současně za 3 fotografie. Všem gratulujeme! Také děkujeme ostatním autorům, kteří se fotosoutěže zúčastnili. Podrobnější výsledky hlasování si můžete prohlédnout na této adrese.

Zpravodaj – červen 2023

Z obsahu čísla:

 • Vítání občánků městyse Nedvědice
 • Nakládání s odpady – aktuální informace a hrozby do budoucna
 • Ukliďme Nedvědici a Pernštejn
 • Slavnosti 2023 – Jedeme dál…
 • Třetí prst na levé ruce
 • Jak to bylo s dolováním stříbra na panství Pernštejnů?
 • Venkovní posilovna u sokolovny je tu i pro vás…
 • Pocta Zdeňku Nečesánkovi
 • Ohlédnutí za turnajem ve stolním tenise
 • Silvestrovský fotbálek
 • Fotosoutěž 2023
 • Rozloučení s Františkem Fliglem
 • Dales Way – dálková trasa napříč Yorkshirem
 • Jimramov – perla horního toku řeky Svratky

>> Zobrazit zpravodaj <<

Smyčcové trio – pocta Zdeňku Nečesánkovi

Koncert smyčcového tria (31. 3. 2023, obřadní síň historického domu č. 32) ve složení Pavel Fajtl – housle, Karel Plocek – viola, Jan Škrdlík – violoncello nás potěšil mistrovskou interpretací hudebních děl z doby baroka a klasicismu. Skladby zazněly jako součást vzpomínkového večera k poctě nedvědického rodáka, houslového virtuosa Zdeňka Nečesánka (1937 – 2002). Posluchači si připomněli jeho životní osudy (díky vstupům B. Nedomové a J. Šmída), zhlédli unikátní fotografie ze soukromých archivů pamětníků. Osvěžením byly i citované vzpomínky kolegů – hudebníků, s nimiž Z. Nečesánek za svého života vystupoval. Celý večer provázela příjemná atmosféra, hudebníci byli odměněni vřelým potleskem. Fotografie z koncertu jsou dostupné na této adrese.