Stav obyvatel k 1.1.2008


Muži

Ženy

Celkem

Nedvědice

600

631

1231

Pernštejn

32

32

64

Celkem

632

663

1295

Nedvědice


Muži

Ženy

Celkem

K 1.1.2007

604

629

1233

Narození

8

10

18

Úmrtí

8

6

14

Přistěhování

10

14

24

Odstěhování

14

16

30

K 31.12.2007

600

631

1231

Pernštejn


Muži

Ženy

Celkem

K 1.1.2007

34

33

67

Narození

 

 

 

Úmrtí

2

 

2

Přistěhování

1

 

1

Odstěhování

1

1

2

K 31.12.2007

32

32

64

Rekapitulace


Muži

Ženy

Celkem

K 1.1.2007

638

662

1300

Narození

8

10

18

Úmrtí

10

6

16

Přistěhování

11

14

25

Odstěhování

15

17

32

K 31.12.2007

632

663

1295