Nabízím malé ohlédnutí za 35. ročníkem pochodu pro veřejnost. Mohlo někoho v roce 1974, kdy jsme uspořádali první ročník, napadnout, že po tolika letech budeme ve stejné sokolovně prožívat tak (sice) náročný, ale krásný den? Ten pátek před pochodem moc do přírody nelákal. Mám na mysli odpolední studený a vytrvalý déšť s občasným krupobitím. Předpověď počasí byla ale nadějná a v sobotu 26. dubna 2008 bylo příjemně.

Pochod Za krásami okolí Nedvědice přilákal letos opět úctyhodný počet 745 turistů. Nejdelší padesátku absolvovalo 18 vytrvalců, trasu 33 km šlo 21, 22 km 120, 15 km 194, 10 km 359 lidí. To jsou trasy pro pěší. A trasu 65 km do oblasti Víru jelo na kole 33 cyklistů.

Co láká tolik lidí na (nejen) nedvědický pochod? Turistika je dobrou příležitostí pro tělesnou aktivitu. Je krásnou příležitostí k setkání s kamarády, přáteli, příbuznými. Člověk, který se vydá do přírody, se zpravidla vrací sice tělesně trochu unaven, ale duševně silně osvěžen. Pohledy do dálek a vůně jarní přírody, to jsou jen některé příjemné prožitky, které může člověk vnímat. Pro některé účastníky je turistický pochod i příležitostí k poznání nových míst, k návštěvě dosud nepoznaných vyhlídek.

Výčet míst, odkud byli letos účastníci pochodu, by byl (ostatně jako každoročně) poměrně dlouhý. Potěšitelné je, že pochod navštěvují hodně místní občané. Nejvíce účastníků bylo tedy určitě z Nedvědice. Pravidelně chodívají lidé z relativně blízkého okolí, tedy z Černvíra, Tišnova, Doubravníka, Radešínské Svratky, Boru, Bystřice nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě, Víru, Žďáru nad Sázavou, Kunštátu, Boskovic, Brna, Olešné, Maršovic, Velkého Meziříčí, Borače. Přijeli ale také účastníci z Havířova, Šternberka, Rajhradu, Prahy a dalších míst.

Pochod připravilo a zajišťovalo více než 20 pořadatelů. Jsou to členové našeho odboru KČT i další příznivci. Kteří pořadatelé byli v činnosti letos? Zdena Kincová, Zdena Bartošová, Ladislav Bartoš, Ing. Jiří Daniel, Milada Danielová, Miroslav Kuchař, Dr. Petr Čermák, Ing. Božena Sedlářová, Petr Kvasnica, Mojmír Bohanes, Sylvie Zbořilová, Soňa Šikolová, Ivana Kincová, Mgr. Jana Tomanová, Mgr. Blanka Dračková, Dr. Jiří Šmíd, Ing. Miloš Veselý, Kateřina Vejrostová, Kadlovi z Borače, Pustinovi z Bělče. Chci jim na tomto místě moc poděkovat. Za sebe, ale také velmi významně za účastníky pochodu. Zbývá snad už jen vyslovit přání, aby i další podobné akce byly tak úspěšné, jako byl letošní ročník pochodu v Nedvědici. V sobotu 25. dubna 2009 opět na shledanou při příštím ročníku pochodu!

Petr Vejrosta