Stav obyvatel k 1.1.2011


Muži

Ženy

Celkem

Nedvědice

619

633

1252

Pernštejn

30

33

63

Celkem

649

666

1315

Nedvědice


Muži

Ženy

Celkem

K 1.1.2010

626

635

1261

Narození

5

6

11

Úmrtí

5

3

8

Přistěhování

7

8

15

Odstěhování

14

13

27

K 31.12.2010

619

633

1252

Pernštejn


Muži

Ženy

Celkem

K 1.1.2010

32

35

67

Narození

0

0

0

Úmrtí

1

1

2

Přistěhování

0

0

0

Odstěhování

1

1

2

K 31.12.2010

30

33

63

Rekapitulace


Muži

Ženy

Celkem

K 1.1.2010

658

670

1328

Narození

5

6

11

Úmrtí

6

4

10

Přistěhování

7

8

15

Odstěhování

15

14

29

K 31.12.2010

649

666

1315