Dne 20.10.2014 byly zahájeny stavební práce na projektu Dětská hřiště, víceúčelové hřiště a sociální zázemí v ZŠ Nedvědice – modernizace a vestavba, financovaný z prostředků Regionálního operačního programu Jihovýchod. Součástí projektu je vybudování víceúčelového venkovního hřiště s umělým povrchem, instalování nových hracích prvků na hřišti v areálu mateřské školy a vybudování sociálního zázemí školní tělocvičny (oddělené šatny, sprchy a toalety) v jedné nevyužívané třídě ZŠ.

Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stala firma mmcité+ a.s., která započala realizaci odkopovými pracemi na školním hřišti. Tyto práce byly dokončeny v pátek 24.10.2014. Následuje navážení a hutnění jednotlivých podkladových vrstev se současným pokládáním drenážního potrubí.

Průběh prací a aktuální stav hřiště viz fotogalerie.