Vážení spoluobčané, vzhledem k dlouhodobě špatnému a průběžně stále se zhoršujícímu stavu kabelové televize v Nedvědici schválili zastupitelé provedení její celkové rekonstrukce. V rozpočtu městyse na rok 2015 vyčlenili na tuto rekonstrukci potřebné finanční prostředky. Rekonstrukci provede firma KLdigital, pan Ladislav Klusák, který zajišťuje montážní a technickou podporu naší KTV.

Vlastní rekonstrukce byla zahájena ve 2.polovině ledna, kdy byla připravena v suterénu radnice malá místnost, kam bude umístěna nová technologie. V této místnosti bude technologie v teplotně stálém prostředí, což na půdě radnice, kde se nachází technologické zázemí KTV dosud, nebylo možné zajistit. A značné kolísání teplot jak v létě tak v zimě bylo jednou z nejčastějších příčin velmi častých výpadků signálu, špatné kvality obrazu apod. Cílem zahájené rekonstrukce bude:

 • minimalizovat četnost poruch
 • přivést do Vašich domácností digitální signál a tím dosáhnout výrazně vyšší kvality přijímaného obrazu
 • rozšířit nabídku vysílaných programů

Předmětem rekonstrukce nebudou opravy kabelových rozvodů. Tam kde jsou rozvody ve špatném stavu, jsou opravovány průběžně dle kapacitních možností montážní firmy a finančních možností městyse. Místa k opravě jsou tipována na základě upozornění občanů nebo zjištění pana Klusáka.

Postup prací:

 1. Ve 2.polovině března 2015 dojde k omezení analogové (dosavadní) nabídky programů a současně ke spuštění zkušebního vysílání digitálního signálu u části TV stanic. Přesné časy provedení jednotlivých změn budou s předstihem uveřejňovány na teletextu, popř. budou vyhlášeny v obecním rozhlase.
 2. V období zkušebního vysílání digitálního signálu by všichni účastnící KTV měli vyzkoušet svoje televizory, zda přijímají digitální vysílání (norma DVB-T).

  Účastníci, jejichž televizory nebudou digitální signál přijímat, mají dvě možnosti:

  • pořídit si tzv. SET-TOP BOX podporující HD (MPEG-4) formát
  • pořídit si novou televizi podporující příjem DVB-T a DVB-C

 3. Pořízení SET TOP BOXů, popř. nových televizorů – předem určený den bude v zasedací
  místnosti radnice prodejce spotřební elektroniky ve spolupráci s p.Klusákem předvádět (v
  provozu) vhodné typy SET-TOP BOXů a televizorů pro příjem digitálního signálu z KTV.
  Případní zájemci si budou moci předváděnou elektroniku na místě vyzkoušet, objednat nebo i zakoupit.
 4. K definitivnímu přepojení stávajícího analogového vysílání na digitální dojde přibližně ve
  2.polovině dubna 2015. Po tomto datu bude po omezenou dobu ponecháno analogové
  vysílání pouze několika základních stanic.

ing.Pavel Vejrosta
starosta