První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT se letos poprvé uskutečnil v Nedvědici. Na předchozích ročnících v různých místech jižní Moravy jsme byli přítomni jako účastníci. Tentokrát jsme se dostali do role pořadatelů. 61. ročníku se v neděli 2. 4. 2017 zúčastnilo 648 pěších turistů.

Účast na jednotlivých trasách je v následující tabulce:

Účast na trasách

z Bystřice n. P.

trasa č. 1 – 11 km 31

91

trasa č. 2 – 14 km 32
trasa č. 3 – 20 km 15
vlastní trasa 13

z Doubravníku

trasa č. 4 – 5 km 14

158

trasa č. 5 – 8 km 27
trasa č. 6 – 16 km 29
trasa č. 7 – 8 km 5
trasa č. 8 – 10 km 83
z Rožné trasa č. 9 – 10 km 30 154
trasa č. 10 – 11 km 108
vlastní trasa 16
z Nedvědice trasa č. 11 – 5 km 86 245
trasa č. 12 – 8 km 77
vlastní trasa 82
Celkem 648

Při turistických akcích hraje významnou roli počasí a pokud se turistika spojuje s nějakým kulturním programem, je počasí ještě důležitější. Tentokrát se na nás sluníčko usmívalo od rána a tím dalo dobrý základ celému programu. Od osmé hodiny ranní byly připravené čtyři skupinky pořadatelů na různých startovních místech a před polednem už začali přicházet účastníci pochodu do cíle. Vedle radnice se mohli zastavit u stánku Českého rozhlasu Brno, stánku IDS -JMK nebo zakoupit mapu u Zdeňka Cabalky. Turistické informační centrum bylo na radnici také otevřené po celou dobu akce a účastníci pochodu této nabídky v hojné míře využívali.

Velká část turistů přijela z různých koutů jižní Moravy. Některé odbory přijely autobusy (Bučovice, Kyjov, Uherské Hradiště), jiní využili vlaky, např. z Adamova, Brna, Hodonína, Vyškova a mnoha dalších. Velké zastoupení měli i turisté z Vysočiny a místní. Na přihlašovacích lístcích se však objevila i vzdálenější místa jako Ostrava, Semily, Čelákovice, Jindřichův Hradec, Kostomlaty nad Labem a další. Jeden účastník přijel i ze zahraničí a to z Brezové pod Bradlom.

Účastníci pochodu mohli navštívit některou z místních restaurací a odpoledne posedět na náměstí, kde vyhrávala Bystřická kapela. V cíli panovala příjemná atmosféra a věřím, že většina účastníků odcházela spokojená.

Tradiční turistický pochod se v Nedvědici koná v sobotu 22. 4. 2017. Jedná se o 44. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice a všichni jsou srdečně zváni.