Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s., která působí v regionu Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka (69 obcí), vyhlásí 4.5.2017 první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Výzvy IROP jsou vyhlášeny pro tato opatření:

  • Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy
  • Podpora infrastruktury pro sociální služby
  • Investice do kapacit a modernizace vybavení škol

Více info na www.zubrizeme.cz