Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s. plánuje 15. února 2018 vyhlásit v pořádí již druhou výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu – 28. březen 2018.

Druhá výzva MAS pro PROGRAM ROZVOJE VENKOVA bude zaměřena na pět oblastí podpory:

  • Modernizace zemědělského podnikání
  • Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství
  • Modernizace nezemědělského podnikání
  • Posilování ekologické stability lesů
  • Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů


Více informací v přiloženém letáku