Bezprostřední ohlédnutí za právě uplynulým pochodem pro veřejnost může těm, kdo byli přítomni, pěkné okamžiky, které v sobotu 27. dubna 2019 prožili, připomenout. Těm, kdo přítomni nebyli, může toto ohlédnutí prozradit, jaké to tentokrát bylo.

Ono je to pokaždé hodně podobné. Ráno přijdou do nedvědické sokolovny ti, kdo se chtějí pěšky, nebo na kole vydat na některou z připravených tras. Pravda, „ráno“ představuje pro každého jiný čas. Na dlouhé trasy je třeba vyrazit co nejdříve, na krátké stačí vyjít později. Název pochodu Za krásami okolí Nedvědice prozrazuje, že účastníci si v průběhu trasy mohou užívat krás, které okolí našeho městečka nabízí. Rozhodně ani letos jich nebylo málo.

Čím byl 46. ročník jiný než třeba ten loňský? Jedna z tras neměla začátek v Nedvědici, ale v Doubravníku. Trasa s Českým rozhlasem Brno nevedla účastníky k černvírskému mostu jako loni, ale k hradu Pernštejnu. Kdo měl letos štěstí a byl v sokolovně přítomen nedlouho po deváté, mohl být (neúředním) svědkem úřadem stvrzené skutečné svatby. Brali se účastníci pochodu, kteří jezdívají na náš pochod už mnoho let. Hodně příjemné bylo odpolední posezení se Zdeňkem Junákem, výborným hercem a moderátorem Českého rozhlasu Brno. Ostatně rozhlasový pořad Srdcovky Zdeňka Junáka mnozí moc dobře znají.

Trochu napínavé to bylo s počasím. Přesněji s deštěm. Bude – nebude? Předpovědi se měnily den za dnem, ale co, proti vodě shora může mít přece člověk dobrou ochranu a co víc – vodu příroda potřebuje moc a moc. Nakonec nepršelo, teplota kolem patnácti stupňů byla pro turisty skoro ideální, a tak mohli být spokojeni všichni.

Kolik účastníků měl pochod letos? Celkem 852. Přišli místní, lidé z blízkého okolí Nedvědice, ale jako každým rokem přijeli turisté i ze vzdálenějších míst. A účast na jednotlivých trasách? Pěší trasu 50 km úspěšně absolvovalo 34 turistů, 34 km 19, 27 km 40, 16 km 246, 10 km (startovala z Doubravníka) 146, 7 km nejen pro kočárky 127 a 7 km s Českým rozhlasem Brno 217. Na kole trasu 37 km projelo 17 a jinou trasu si vybralo 6 cyklistů.

Velmi příjemné byly dárky turistům od firmy Vitar.

Bez obětavých pořadatelů by pochod nemohl být nikdy takovým, jakým byl. Takže díky všem více než třem desítkám lidí, kteří se podíleli na organizaci, někdo přispěl více, jiný pomohl třeba jen zdánlivou maličkostí, ale každá pomoc je pokaždé vítána a rozhodně přispěje ke zdaru akce. Už nyní si do kalendáře můžete poznačit datum příštího ročníku pochodu: 25. duben 2020.

Petr Vejrosta