Z obsahu čísla:

  • Vítání občánků
  • Odpady a naše obec
  • Ohlédnutí za školním rokem 2018/19 ve školní družině
  • Vzpomínka na akce v MŠ
  • Slavnosti s novým pořadatelstvím
  • Singulární skála
  • Poslední majitelé Pernštejna – pokračovatel rodu Mittrowských
  • Podzim – paleta barev
  • Dorostenecká divize v Nedvědici je skutečností
  • We are the champions (jsme šampioni)

>> Zobrazit zpravodaj <<