Klub českých turistů, odbor Nedvědice
s dlouholetou podporou Městyse Nedvědice
pořádá v sobotu 24. dubna 2021

 

48. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice
aktualizováno 14.4.2021

Po konzultaci s KHS bude forma organizace dost netradiční. Bude samoobslužná prezentace a následně individuální účast na některé z tras. Prezentace bude u nedvědické sokolovny v čase od 6 do 12.12 h. Zápisné 20 Kč, členové KČT mohou uplatnit 50% slevu (platný průkaz KČT). Současně vám kromě mapky s popisem trasy vydáme „čisté“ diplomy, k dispozici budou turistické nálepky, dřevěné známky a také nová knížka Petra Vejrosty 111 tipů na výlety pro Český rozhlas Brno. V cíli vás letos čekat nebudeme, i když je nám to moc líto. Neočekávejte ani žádné kontroly ani občerstvení. Budeme rádi, když se s námi o zážitky z pochodu podělíte. Napište mail, prosím! Vedoucí pochodu: Petr Vejrosta, Nedvědice 53, petrvejrosta@seznam.cz

Aktualizace 14.4.2021:
Není to snadné, ale po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jm kraje může pochod být. Podmínky jsou patrné z propozic, moc prosíme, dodržujte, co dodržet můžete, je to v zájmu nás všech i případných dalších sportovních a turistických akcí. Kdyby se ještě cokoliv změnilo, informace budou na www.nedvedice.cz /INFOKANÁL. Pokud se tam nic k pochodu neobjeví, platí propozice.

Kdyby se někdo nemohl – nechtěl zúčastnit v termínu pochodu, může jít případně i kdykoliv dříve. Tuto individuální účast turisté nahlásí mailem do 23. dubna (petrvejrosta@seznam.cz)

A ještě jedna zásadní informace (to aby všech komplikací nebylo málo): V termínu pochodu bude vlaková výluka mezi Tišnovem a Nedvědicí.

Parkování pro ty, kdo přijedou do Nedvědice autem: Parkujte přednostně kousek za kostelem ve směru k Ujčovu (bude označeno) a na trochu větším parkovišti vlevo při cestě k závodu MEZ. U nádraží to nebude možné.

 

Trasy:

50 km:

Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – Hrádky – Káčiny – Černovice – Zněcko – Hluboké – Tasovice – Žalov – Hodonín – Starý Kvartýr – stará silnice – Močidla – Štěpánov – Kozlov – Na Křižnici – k Bystřici nad Pernštejnem – Bratrušín – Věchnov – Kovářová – Nedvědice

30 km:

Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – Hrádky – Káčiny – Starý Kvartýr – stará silnice – Močidla – Štěpánov – Ujčov – Kasany – Nedvědice

19 km:

Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – Hrádky – téměř Káčiny – Chlébské – rybářský areál – Nedvědice

14 km:

Nedvědice – Pod Horou – Černvír – pod Křížovicemi – „vratka“ 507 m n. m. – Křížovice – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice

7 km s Českým rozhlasem Brno:

Nedvědice – Žleb – Vrbová – Smrček – Mariino loubí – hrad Pernštejn – Haslingerův kříž/Korejtko – Krytý most – Nedvědice

8/12 km nejen pro kočárky:

Nedvědice – Černvír – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice (je možné prodloužení: Skorotice – Křížovice a zpět)

Turisté, kteří máte zájem o trasu na kole, vyberte si libovolnou trasu, která bude vyhovovat opatřením státu.

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností a podle toho volit délku trasy. Rodiče plně zodpovídají za své děti. Trasa 50 km je pro účastníky starší 15 let.

Účast v roce 2020 za mimořádných podmínek 136 turistů, průměrná účast za všechny ročníky je 607.

Propozice na www.nedvedice.cz budou průběžně aktualizovány o informace, které mohou vyplynout z nových rozhodnutí státních orgánů. V každém případě je nezbytně nutné dodržovat hygienická i bezpečnostní opatření (respirátor). Pozor na stav cest v lesích!