Program

Pátek 28.6. 2024

  • Fuga (zábavová kapela)

Sobota 29.6. 2024

  • Hudba Praha (rock)
  • Exit (zábavová kapela)

Neděle 30.6. 2024

  • Fleret (folk-rock)
  • Four Covers (akustik band)

Vstupné je dobrovolné.

Doprovodný program: ukázka sokolnictví (sobota), nohejbalový turnaj, výstavy.

Parkování

Stánkový prodej v Nedvědici je možný pouze mimo hlavní areál u rybníka a to podél hlavní silnice, bez možnosti přívodu elektriky a vody. Doporučujeme spíše sobotu a neděli. Cena umístění na den: 500,- Kč do 9 m2, 1.000,- Kč nad 9 m2.

Slavnosti Pernštejnského panství hrad Pernštejn 5.—7.7. 2024

Slavnosti Pernštejnského panství Doubravník 5.7. 2024