Z obsahu čísla:

  • Slovo starosty
  • Zvolení členové zastupitelstva městyse
  • Složení výborů a komisí
  • Městys Nedvědice
  • Rekonstrukce sokolovny
  • Kulturní komise občanům
  • Kulturní program na prosinec 2006
  • Veřejné bruslení v prosinci 2006
  • Program hokejových zápasů