Kulturní komise městyse Nedvědice
Vás srdečně zve na
PODZIMNÍ KONCERT
učinkuje
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity
Nedvědice – Farní kostel svaté Kunhuty
neděle 21. října 2007 v 16 hodin
vstupné dobrovolné

Program:
**************

| SVATÝ VÁCLAVE | úpr. Otto Albert Tichý
| JUBILATE DEO | Orlando di Lasso
| EXSULTATE JUSTI | Ludovico da Viadana
| HERR, WENN ICH NUR DICH HABE | Heinrich Schütz
| LOCUS ISTE | Anton Bruckner
| CHRISTUS FACTUS EST | Anton Bruckner
| FILIAE JERUSALEM (Pět postních motet) | Antonín Tučapský
| PAN BUH VAM ZAPLAŤ | Leoš Janáček
| OBRAZ PANNY MARIE (Čtyři písně o Marii) | Bohuslav Martinů
| ALLELUJA | Randall Thompson
| CANTICO DELLE CREATURE | Petr Eben
| AN IRISH BLESSING | úpr. James E. Moore
| CANTATE DOMINO | Vytautas Miškinis
| MY LORD, WHAT A MORNING | Spirituál – úpr. M. T. Burleigh
| SOON AH WILL BE DONE | Spirituál – úpr. W. L. Dawson
| RYTMUS – AVE EVA FONS AMORIS | Ivan Hrušovský
| ELIJAH ROCK | Traditional – úpr. Moses Hogan

sbormistr: Michal Vajda
**************

**Pěvecký sbor Masarykovy univerzity** byl založen v r. 2004. Svojí činností navazuje na dlouholeté tradice univerzitního sborového zpěvu. Členy sboru jsou studenti všech fakult MU, kteří úspěšně prošli konkurzem. Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspirované moderními žánry s možným uplatněním instrumentálních či jiných tvůrčích schopností pěvců. Přes své mládí má sbor na svém kontě několik úspěšných prezentací před akademickou i profesionální hudební veřejností: zahajoval Šestý reprezentační ples Masarykovy univerzity, kde vytvořil slavnostní rámec pro představení měsíčníku „muni.cz“ veřejnosti, uskutečnil řadu koncertů v ČR i v zahraničí.

Ocenění a účast na soutěžích a festivalech:
**************

2005 – Svátky písní (Olomouc)
====================
zlaté pásmo – 100 bodů (mládežnické sbory)
zlaté pásmo – 100 bodů (duchovní hudba)
absolutní vítěz festivalu
2006 – Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena (Praha)
====================================================
zlaté pásmo (velké sbory)
vítěz kategorie (velké sbory)
Cena Petra Ebena
2006 – Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby (Bratislava)
==============================================
zlaté pásmo (velké sbory)
vítěz kategorie (velké sbory)
2007 – Mezinárodní festival a soutěž pěveckých sborů B. Martinů (Pardubice)
=============================================
zlaté pásmo (sbory a cappella s povinnou skladbou) – vítěz kategorie – laureát festivalu
zlaté pásmo (musica sacra) – vítěz kategorie – laureát festivalu
Cena za nejlepší provedení povinné skladby

Neméně cenná je i spolupráce s legendární americkou metalovou skupinou Manowar, se kterou sbor vystupoval v červenci 2005 na festivalu Earthshaker Fest
v německém Norimberku a na jaře 2007 na turné po ČR a Německu. V roce 2006 sbor natočil své první profilové CD, jehož uvedení proběhlo počátkem listopadu téhož roku.

[* sbor.jpg .(sbor) *]

Sbormistrem Pěveckého sboru MU je **MgA. Michal Vajda**, který je od roku 2003 zároveň učitelem intonace a dirigování na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty. Jeho hudební počátky jsou velmi úzce spojeny s Holešovským dětským sborem – Moravské děti, kde v dětství působil jako zpěvák, později se stal korepetitorem a od roku 1998 byl sbormistrem a uměleckým vedoucím. S tímto tělesem hudebně i dirigentsky vyrostl a získal řadu ocenění na mezinárodních festivalech a soutěžích (Barcelona 2000 – 1. cena, Neerpelt 2002 – 1. cena CUM LAUDE, Praha 2002 – 1.cena a cena sbormistra). Hudební studia započal na Církevní konzervatoři v Kroměříži v oboru Hra na varhany u MgA. Tomáše Thona, jednoho z předních výkonných varhaníků současnosti. Dále pokračoval studiem oborů Duchovní hudba a Dirigování sboru na JAMU v Brně. Jako žák doc. Josefa Pančíka, dlouholetého sbormistra Janáčkovy opery v Brně, získal během studií vedle profesionální dirigentské erudice i cenné poznatky a zkušenosti v problematice školení pěveckého hlasu, hudební režie či kompozice. Jako sbormistr spolupracoval se sborem Církevní konzervatoře v Kroměříži, s dětským sborem Kantiléna působícím při Filharmonii Brno, se sborem Janáčkovy opery v Brně, účastnil se také sbormistrovských kurzů pořádaných každoročně NIPOS-ARTAMA Praha. Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů mu na jaře 2007 udělil za mimořádné úspěchy cenu „sbormistr – junior“.