Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na hlavní menu

Smyčcové trio – pocta Zdeňku Nečesánkovi

Koncert smyčcového tria (31. 3. 2023, obřadní síň historického domu č. 32) ve složení Pavel Fajtl – housle, Karel Plocek – viola, Jan Škrdlík – violoncello nás potěšil mistrovskou interpretací hudebních děl z doby baroka a klasicismu. Skladby zazněly jako součást vzpomínkového večera k poctě nedvědického rodáka, houslového virtuosa Zdeňka Nečesánka (1937 – 2002). Posluchači si připomněli jeho životní osudy (díky vstupům B. Nedomové a J. Šmída), zhlédli unikátní fotografie ze soukromých archivů pamětníků. Osvěžením byly i citované vzpomínky kolegů – hudebníků, s nimiž Z. Nečesánek za svého života vystupoval. Celý večer provázela příjemná atmosféra, hudebníci byli odměněni vřelým potleskem. Fotografie z koncertu jsou dostupné na této adrese.

Přednáška – Vliv dolování stříbra ve 13. století na Pernštejnské panství

Historie dolování stříbra ve 13. století v okolí Nedvědice , respektive na Pernštejnském panství, se dotýká mj. lokalit na Horním Čepí, nad Ujčovem, nad Švařcem… Pan Ing. Jaroslav Sterzel ve své přednášce na toto téma (10. 2. 2023) vedle sebe postavil dějinné souvislosti, fakta načerpaná z pramenů a výsledky vlastního bádání v terénu. Přítomní posluchači se na základě skvělého výkladu zajímali o nejnovější výsledky zkoumání. Do diskuze se zapojili znalci dotčených míst. Lokalizace štol může být inspirací pro případné turistické výlety.

Školní akademie

ZŠ a MŠ Nedvědice, ZUŠ Tišnov a Kulturní komise městyse Nedvědice
pro Vás pořádají
ŠKOLNÍ AKADEMII
NEJEN KE DNI MATEK
účinkují žáci ZŠ Nedvědice, ZUŠ Tišnov a tanečního kroužku
neděle 11. května 2008, začátek ve 14 hodin
Sokolovna Nedvědice