Nedvědice – Brněnská cesta – krytý most – Mariino loubí (Maria Laube) – Smrček – Vrbová – galerie – hrad Pernštejn – Nedvědice 10 km

Od nádraží v Nedvědici jděte po chodníku kolem kolejí. U přejezdu vpravo. Na křižovatce kolem restaurace Pod Pernštejnem, prodejny Gotika a tří lip. Za lipami vlevo po mostku přes Nedvědičku a nahoru přes železniční trať (POZOR NA VLAK!). Půjdete kolem bývalého Hotárkova lomu, vpravo je železniční návěstidlo. Asi po 50 metrech za návěstidlem přijdete na rozcestí. Zelená turistická značka vede vzhůru k Mansberku a Sejřku, naše trasa vede vpravo. Pěšinou půjdete přes lávku (2008) a dále kolem trati. Po pravé straně si všimněte řady dubů. Rovných 100 jich vysázeli Mitrovští v roce 1928 na paměť stého výročí panování na Pernštejně (v roce 1828 se stali jedinými majiteli hradu).

Asi 40 metrů za velikým smrkem se dejte vlevo, vystoupáte na širší cestu. Po ní vpravo po kamenném mostku a kolem přístřešku. Stále mírným klesáním dojdete opět na trať (POZOR NA VLAK!) a o kousek níž projdete starobylým krytým mostem (poslední oprava 2004, více si můžete přečíst na tabulce tam). Za mostem půjdete vlevo asi 140 metrů po silnici. U křížku (opraven 2008) a tří lip odbočíte vpravo silničkou. U Korejtka můžete případnou žízeň zahnat vodou, která vytéká nedaleko pernštejnské Lípy svobody (je asi 60 m od zmiňovaného křížku pod silnicí).

Silničkou půjdete jen nad první stavení (č. 40), u zděné chaty odbočíte vlevo, projdete pod závorou a nad chatami stále po cestě vejdete do lesa. Poměrně prudkým stoupáním projdete pravotočivou zatáčkou, nad ní jděte cestou vpravo a pak vzhůru až na louku. Po ní vpravo – uvidíte vyhlídku Mariino loubí (Maria Laube). Od vyhlídky se vraťte na louku a stále v tom směru pokračujte mírným stoupáním kolem ohrad ke Smrčku.


Jakmile přijdete na asfaltovou cestu, dejte se vpravo. Projdete vesnicí, cesta kolem kapličky a kulturního domu vás dovede k autobusové zastávce na hlavní silnici. Asi 40 metrů pod zastávkou odbočte vlevo k Vrbové. Na nejvyšším bodě, kde se cesta trochu ztrácí v louce a chce vás vést dolů do Žlebu a k Nedvědici, jděte od posedu kolem remízku vpravo. Jakmile přijdete k lesu, uvidíte cestu. Kolem krmelce jděte stále po ní. Je tu náročnější orientace. Pěšina vede buď přímo, nebo schází pár metrů vpravo dolů. Až sejdete dvakrát asi 10 m dolů, půjdete delší přímý úsek. Na jeho konci jděte vpravo dolů asi 30 m a přijdete na lesní cestu. Pod ní (asi 15 m) je ještě jedna, sejděte na ni. Začíná vyhlídková galerie (cestu a terasy údajně vytvořili Švédové při obléhání hradu v polovině 17. století). Prakticky po vrstevnici půjdete jako by zpátky (vlevo vyhlídky na hrad). Asi po 1 km vás cesta zavede dolů k hradnímu parkovišti. Z nádvoří hradu Pernštejna se dejte klasickou cestou (žlutá turistická značka, říká se po kamenici). Po silnici dojdete zpět do Nedvědice. Trasa je přibližně 10 km dlouhá a zejména, bude-li přát počasí, nepochybuji o tom, že budete moc spokojeni.

V Nedvědici 22. února 2009

Petr Vejrosta,
předseda odboru KČT Nedvědice