Odbor Klubu českých turistů Nedvědice pořádá v sobotu 25. dubna 2009 36. ročník turistického pochodu „Za krásami okolí Nedvědice“.

Pochod půjdeme po osmnácté jako memoriál Boba Čecha, účastníka prvního ročníku a některých ročníků dalších

Prezence účastníků v sokolovně v Nedvědici:

pěší:

50 km:

6 – 7 h

33 km:

6 – 9 h

22 km:

8 – 10 h

15 km, 10 km:

8 – 13 h

cyklo:

8 – 11 h

Zápisné: 50 km, 33 km – 30 Kč, ostatní – 10 Kč

Konec pochodu do 18.50 h v sokolovně. Moc prosím, zvolte čas odchodu na padesátku tak, abyste přišli včas. I pro nás pořadatele je to velmi náročný den.

Trasy:

 • 50 km:

  Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Běleč – Ochoz – Veselský chlum – Veselí – Lomnice – Šerkovice – Hájek – Hajánky – Stanoviska – Železné – Tišnov – pod Dřínovou a Květnicí – Štěpánovice (– Křivoš) – Zahrada – Babylon – Vrby – Borač – Pláňava – Doubravník – Černvír – Nedvědice

  Podrobný popis trasy

 • 33 km:

  Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Ochoz – Veselský chlum – Štěpánovice (– Křivoš) – Zahrada – Babylon – Vrby – Borač – Pláňava – Doubravník – Černvír – Nedvědice

  Podrobný popis trasy

 • 22 km:

  Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Ochoz – Veselský chlum – Podolí – Borač – Pláňava – Doubravník – Černvír – Nedvědice

  Podrobný popis trasy

 • 15 km:

  Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – Skorotice – Nedvědice

  Podrobný popis trasy

 • 10 km:

  Nedvědice – kolem trati (tzv. „Brněnská cesta“) – dřevěný most – Mariino loubí (Maria Laube) – Smrček – Vrbová – galerie – hrad Pernštejn – Nedvědice

  Tato trasa má podrobný popis zde

 • Cyklo 65 km:

  Nedvědice – Vír – přehrada – Dalečín – Veselí – Hluboké – Korouhvice – Vír – Nedvědice

  Podrobný popis trasy

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností a podle toho volit délku trasy. Rodiče plně zodpovídají za své děti. Trasy 50 km a cyklo jsou pro účastníky starší 15 let. Rozhodnete-li se z jakéhokoliv důvodu nepřijít do cíle, určitě to oznamte pořadatelům.

Vedoucí pochodu: Petr Vejrosta, 592 62 Nedvědice 53, petrvejrosta@seznam.cz

Účast v jednotlivých ročnících:

1974 – 143

1981 – 712

1988 – 576

1995 – 462

2002 – 574

1975 – 314

1982 – 541

1989 – 678

1996 – 459

2003 – 626

1976 – 622

1983 – 310

1990 – 465

1997 – 495

2004 – 417

1977 – 502

1984 – 458

1991 – 547

1998 – 598

2005 – 660

1978 – 643

1985 – 504

1992 – 581

1999 – 576

2006 – 686

1979 – 716

1986 – 542

1993 – 534

2000 – 578

2007 – 825

1980 – 315

1987 – 569

1994 – 543

2001 – 459

2008 – 745

Všechny přátele nedvědických pochodů a jarní přírody zvou pořadatelé.