Český zahrádkářský svaz
Zakladní organizace Nedvědice
vás zve na
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
ve dnech 9. a 10.4.2011
od 9-16 hodin
V zasedací místnosti obecního úřadu