Pojďte se s námi podílet na nové integrované strategii rozvoje zájmového území MAS Zubří země o.p.s.

V současné době se v ČR často hovoří o místních akčních skupinách tzv. MAS v souvislosti s regionálním rozvojem po roce 2014. Evropská unie si uvědomuje, že venkovským oblastem se nedostává potřebných zdrojů na jejich obnovu a rozvoj. Chce nepříznivý stav změnit metodou komunitního rozvoje, známou pod zkratkou LEADER. Ta říká, že o vložených prostředcích nejlépe rozhodnou v samotném místě jejich použití. Prostředníka tohoto rozdělování tvoří Místní akční skupina (MAS). MAS na základě strategie místního rozvoje vyhlašuje, posuzuje a vybírá jednotlivé typy aktivit, kterým následně zprostředkovává financování. Od roku 2007 v celé ČR takto rozděluje finanční prostředky do svých regionů 112 MAS. Bohužel MAS Zubří země nepatří mezi podpořené MAS. To bychom chtěli od roku 2014 změnit a přinést více finančních prostředků do rozvoje našeho regionu.

MAS Zubří země o.p.s. začíná připravovat podklady a dokumentace pro nové plánovací období 2014 – 2020, kdy se chceme zapojit do čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro zájmové území definované 69 katastrálními územími obcí, které patří do správních obvodů ORP Bystřice n.P., Nové Město n.M. (vyjma obce Fryšava pod Žákovou horou, Křižánky, Sněžné) a mikroregionu Pernštejn (Černvír, Nedvědice).

V programovacím období od roku 2014 mají MAS díky tzv. multifondovému financování rozdělovat několikanásobně vyšší finanční prostředky než doposud. Klíčovým předpokladem k úspěšnému získání těchto prostředků pro náš region bude právě kvalitní integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ), na základě které bude rozdělovat MAS Zubří země desítky milionů ročně na rozvoj regionu. Důležité je, aby nová strategie skutečně vzešla z co nejširší diskuse, neboli aby se našlo co nejširší spektrum lidí, ochotných se na celém území o těchto věcech bavit, aby nevznikl dojem, že je ta či ona část území nebo oblast činností zvýhodňována nebo zanedbávána. Jaké potřeby mají Vaše obce, obyvatelé, neziskovky či podnikatelé? Váš názor nás zajímá.

Jak se mohu zapojit do tvorby ISRÚ?

Pro novou strategii je velmi důležité znát potřeby území. Proto Vás prosíme o vyplnění dotazníku a tabulky projektových záměrů, které jsou umístěny na www.zubrizeme.cz. Dotazníky jsou anonymní a nebudou žádným jiným způsobem využívány.

Vyplněný dotazník prosím zašlete elektronicky či v písemné podobě nejpozději do 15.1.2013. Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a tabulky projektových záměrů!

Kontakty:

MAS Zubří země, o.p.s.
adresa: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 731 575 342, 566 590 399
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
web: www.zubrizeme.cz