Stav obyvatel k 1.1.2013


Muži

Ženy

Celkem

Nedvědice

611

648

1259

Pernštejn

29

31

60

Celkem

640

679

1319

Nedvědice


Muži

Ženy

Celkem

K 1.1.2012

618

645

1263

Narození

7

8

15

Úmrtí

9

4

13

Přistěhování

10

11

21

Odstěhování

15

12

27

K 31.12.2012

611

648

1259

Pernštejn


Muži

Ženy

Celkem

K 1.1.2012

30

33

63

Narození

0

0

0

Úmrtí

0

0

0

Přistěhování

0

1

1

Odstěhování

1

3

4

K 31.12.2012

29

31

60

Rekapitulace


Muži

Ženy

Celkem

K 1.1.2012

648

678

1326

Narození

7

8

15

Úmrtí

9

4

13

Přistěhování

10

12

22

Odstěhování

16

15

31

K 31.12.2012

640

679

1319