Odbor Klubu českých turistů Nedvědice pořádá v sobotu 27. dubna 2013 v roce 125. výročí založení KČT jubilejní 40. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice.

Pochod půjdeme tradičně jako memoriál Boba Čecha, účastníka prvního ročníku a některých ročníků dalších.

Prezence účastníků v sokolovně v Nedvědici:

pěší:

50 a 40 km:

6 – 7 h

35 km:

7 – 8.15 h

25, 20, 15, 14 km:

8 – 10.10 h

9 km:

8 – 13 h

cyklo:

8 – 11 h

Konec pochodu do 18.50 h. Zápisné: 20 Kč.

Trasy:

 • 50 km:

  Nedvědice – Mansberk – vyhlídka na hrad Pernštejn – Bor – hájenka – Lopaty – Habří – Podmitrov – Strážek – Radkov – Pikárec – Bobrůvka – Radešín – Olešínky – Zvole – Dolní Rožínka – Templ – Rožná – Suché Louky – Věžná – Smrček – Pernštejn – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 40 km:

  zkrácená 50 km – z Rožné vlakem (diplom v Nedvědici)

 • 35 km:

  Nedvědice – Mansberk – vyhlídka na hrad Pernštejn – Bor – hájenka – Lopaty – Habří – Podmitrov – Strážek – Okrouhličky – Blažkov – Dolní Rožínka – Templ – Rožná – Suché Louky – Věžná – Smrček – Pernštejn – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 25 km:

  zkrácená 35 km – z Rožné vlakem (diplom v Nedvědici)

 • 20 km:

  Nedvědice – Mansberk – vyhlídka na hrad Pernštejn – hájenka – Lopaty – Střítež – Věžná – Smrček – hrad Pernštejn – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 15 km:

  Nedvědice – Mansberk – vyhlídka na hrad Pernštejn – Bor – hájenka – Skalka – nad Věžnou – Smrček – Pernštejn – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 14 km:

  Nedvědice – Sedlo – pod Skoroticemi – Chlébské – Dolní Čepí – Ujčov – Kasany – nová vyhlídka (polom) – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 9 km:

  Nedvědice – Mansberk – vyhlídka na hrad Pernštejn – dřevěný most – Haslingerův kříž/Korejtko – Pivovarská cesta – hrad Pernštejn – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • Cyklo 65 km:

  Nedvědice – Mansberk – Sejřek – Bor – Lopaty – Habří – Podmitrov – Krčma – Meziboří – Dolní Libochová – Horní Libochová – Pikárec – Spálený kopec – Radešín – Bobrová – Mirošov – Blažkov – Dolní Rožínka – Rožná – Jabloňov – Věžná – Pernštejn – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností a podle toho volit délku trasy. Rodiče plně zodpovídají za své děti. Trasy 50 km a cyklo jsou pro účastníky starší 15 let. Rozhodnete-li se z jakéhokoliv důvodu nepřijít do cíle, určitě to oznamte pořadatelům.

Účast v jednotlivých ročnících:

1974 – 143

1981 – 712

1988 – 576

1995 – 462

2002 – 574

2009 – 783

1975 – 314

1982 – 541

1989 – 678

1996 – 459

2003 – 626

2010 – 848

1976 – 622

1983 – 310

1990 – 465

1997 – 495

2004 – 417

2011 – 758

1977 – 502

1984 – 458

1991 – 547

1998 – 598

2005 – 660

2012 – 756

1978 – 643

1985 – 504

1992 – 581

1999 – 576

2006 – 686

1979 – 716

1986 – 542

1993 – 534

2000 – 578

2007 – 825

1980 – 315

1987 – 569

1994 – 543

2001 – 459

2008 – 745

Propozice můžeme na požádání zaslat elektronickou poštou. S předstihem je lze najít i na www.nedvedice.cz , kde jsou také popisy některých tras.

Vedoucí pochodu: Petr Vejrosta, Nedvědice 53, petrvejrosta@seznam.cz