Klub českých turistů Nedvědice, odbor Nedvědice
s dlouholetou podporou Městyse Nedvědice
pořádá v sobotu 5. září 2020

47. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice

V průběhu pochodu vzpomeňme na všechny účastníky i pořadatele, kteří tu s námi už být nemohou.

Aktualizováno 31.3.2020

Aktuálně 22. 6. 2020

Pochod se uskuteční 5. září 2020. Tento den je určen těm, kdo obvykle bývají v průběhu pochodu v sokolovně a na kontrolách, zkrátka pořadatelům.

Další, kdo byste rádi některou z tras 47. ročníku pochodu Za krásami okolí Nedvědice rádi prošli a byli započítáni mezi letošní účastníky, můžete učinit následovně: Zvolte si trasu, na www.nedvedice.cz si můžete najít její popis a vydejte se někdy mezi 1. a 31. 8. 2020 do přírody. To při dodržení všech nařízení a pravidel, která v době, kdy se vydáte, budou platit! Následně napište na adresu vedoucího pochodu petrvejrosta@seznam.cz , kterou trasu jste šli. Budete-li chtít tradiční diplom, domluvíme se mailem, jak jej předáme.

Důrazně žádáme turisty, aby se nikde nepřibližovali k narovnaným kládám! Buďte celkově opatrní, cesty v lesích nejsou až na výjimky tak dobře schůdné, jak jsme byli zvyklí. Trasy jsme se snažili po dohodě s Lesy České republiky vybrat tak, abyste si den mohli příjemně užít.

Trasy:

 • 50 km:

  Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – Hrádky – Černovice – Hluboké – Rozseč nad Kunštátem – Crhov – Olešnice – Prosetín – Štěpánov – Ujčov – Kasany – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 30 km:

  Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – Hrádky – Černovice – Tasovice – Žalov – Hodonín – Chlébské – rybářský areál – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 20/18/15 km:

  Nedvědice – Černvír – Křížovice – Křeptov – Sýkořský les – (Hrádky/Chlébské) – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 10 km:

  Nedvědice – Pod Horou – Černvír – Křížovice – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 10 km:

  Doubravník žel. st. – „vratka 360 m n. m.“ – „vratka“ 507 m n. m. – Křížovice – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

 • 7 km s Českým rozhlasem Brno nejen pro kočárky:

  Nedvědice – Pod Horou – Černvír – Skorotice – rybářský areál – Nedvědice
  Podrobný popis trasy

Cykloturisté, kteří máte zájem o trasu na kole, vyberte si některou z pěších tras, přizpůsobte si ji své chuti a možnostem, případně si zvolte trasu vlastní. Pozor na momentální stav cest v lesích!

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností a podle toho volit délku trasy. Každý zodpovídá sám za sebe, rodiče za své děti. Trasa 50 km je pro účastníky starší 15 let.

Účast v roce 2019: 852 turistů, průměrná účast za všechny ročníky je 618.

Věřme, že 48. ročník, který připravíme na 24. dubna 2021, bude už v obvyklé režii. Rok 2021 bude navíc jubilejním rokem KČT, odboru Nedvědice (založen r. 1921, obnoven r. 1971).