Historie dolování stříbra ve 13. století v okolí Nedvědice , respektive na Pernštejnském panství, se dotýká mj. lokalit na Horním Čepí, nad Ujčovem, nad Švařcem… Pan Ing. Jaroslav Sterzel ve své přednášce na toto téma (10. 2. 2023) vedle sebe postavil dějinné souvislosti, fakta načerpaná z pramenů a výsledky vlastního bádání v terénu. Přítomní posluchači se na základě skvělého výkladu zajímali o nejnovější výsledky zkoumání. Do diskuze se zapojili znalci dotčených míst. Lokalizace štol může být inspirací pro případné turistické výlety.