Koncert smyčcového tria (31. 3. 2023, obřadní síň historického domu č. 32) ve složení Pavel Fajtl – housle, Karel Plocek – viola, Jan Škrdlík – violoncello nás potěšil mistrovskou interpretací hudebních děl z doby baroka a klasicismu. Skladby zazněly jako součást vzpomínkového večera k poctě nedvědického rodáka, houslového virtuosa Zdeňka Nečesánka (1937 – 2002). Posluchači si připomněli jeho životní osudy (díky vstupům B. Nedomové a J. Šmída), zhlédli unikátní fotografie ze soukromých archivů pamětníků. Osvěžením byly i citované vzpomínky kolegů – hudebníků, s nimiž Z. Nečesánek za svého života vystupoval. Celý večer provázela příjemná atmosféra, hudebníci byli odměněni vřelým potleskem. Fotografie z koncertu jsou dostupné na této adrese.