CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
…tentokrát v Nedvědici
V rámci úspěšného celorepublikového projektu budou
ve dnech 25. – 29. 2 . 2008
číst dětem i široké veřejnosti v jídelně základní školy
tyto osobnosti
Každý den od 17.00 hodin

Pondělí 25.2.2008 IDA KELAROVÁ
zpěvačka

Úterý 26.2.2008 IGOR ONDŘÍČEK
šéf zpěvohry a herec Městského divadla Brno

Středa 27.2.2008 STANISLAVA MACHÁČKOVÁ
galeristka a bývalá herečka divadla Večerní Brno

Čtvrtek 28.2.2008 PETR VEJROSTA
učitel nedvědické školy

Pátek 29.2.2008 PETR GAZDÍK
umělecký šéf muzikálového souboru a herec Městského divadla Brno

Přijďte strávit svůj volný čas posezením nad knížkou.

Srdečně zvou Kulturní komise městyse Nedvědice a Základní a mateřská škola Nedvědice